تور کمپینگ کویر لوت ( کلوتهای شهداد )

کرمان؛ کلوتهای شهداد سفر ۴ روزه (روزهای نیاز به مرخصی ۲ ) زمان حرکت : ساعت ۲۰ سه شنبه ۵ آذر از راه آهن تهران  زمان بازگشت: بامداد شنبه ۹ آذر حدود ساعت ۶ صبح راه آهن تهران هستیم  سرمایه گذاری شما در این برنامه : ۷۵۰ هزار تومان  لوازم معمول مورد نیاز در برنامه […]

Read more