گروه گردشگری «کوچ رو» کار خود را با نام های دیگری از سال 1394 آغاز کرد و از سال 1397 برای یک پارچگی بیشتر به کوچ رو تغییر نام داد. ما می خواستیم یک نام کاملا فارسی مطابق با طبیعت، گردشگری و بومی ایران انتخاب کنیم و به همین جهت از صفت عشایری که کوچ زمینی می کنند و آخرین بازمانده هاشون هم فقط در ایران وجود دارد، استفاده کردیم.

فعالیت گروه گردشگری کوچ رو:

  • برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای داخلی و خارجی هدفمند
  • برنامه‌ریزی و اجرای تخصصی سفرهای طبیعت‌گردی اکوتوریستی
  • برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای اختصاصی برای سازمان‌ها، شرکت‌ها، خانواده‌ها، گروه‌های دوستانه و …
  • برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای ویژه کودکان
  • برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای بقا در طبیعت
  • برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای ورزشی
  • برنامه‌ریزی و برگزاری سفرهای ترکیبی با ایده های نو
  • تولید محتواهای مرتبط با گردشگری در برنامه «کافه کوچ رو»